Opstelling van Verlangen

Je formuleert je Verlangen in positieve bewoordingen
Je kiest een representant voor het verlangen
Tussen jou en de representant vindt er een uitwisseling en dialoog plaats Indien nodig worden er meer personen in de opstelling gebracht

Je krijgt zo helderheid welke blokkades er zijn, waardoor je dit verlangen nog niet gemanifesteerd hebt. Waarschijnlijk is de oorzaak een vroegkinderlijk trauma (in baarmoeder, geboorte of eerste levensjaren). Door je Verlangen te formuleren bepaal je ook tot hoever je wilt gaan.