Standaardopstelling

Ik heb familieopstellingen ervaren als liefdevol, verzoenend en bevrijdend. Ze geven inzichten in de dynamieken die binnen het familiesysteem spelen. Binnen het familiesysteem gelden bepaalde wetmatighe- den; er heerst een bepaalde rangorde en ieder heeft recht op zijn eigen plek. Geven en nemen dienen in balans te zijn behalve bij ouders en kinderen.

Ouders geven en kinderen nemen. Wanneer om wat voor reden ook het systeem in onbalans geraakt is, zal dit problemen geven net zo lang tot er weer een nieuw evenwicht gevonden is. De problemen kunnen o.a. zijn: falen, stuklopende relaties, angsten, lichamelijke klachten, verslavingen, gebrek aan (zelf)vertrouwen. In een opstelling kunnen verstoorde verhoudingen en de daaruit voortvloeiende spanningsvelden zichtbaar gemaakt worden. Door de representanten dan in de ruimte een andere plaats te laten innemen, veranderen de verhoudingen; de deelnemers kunnen als het ware weer vrijer ademhalen. En voor de cliƫnt begint hier het he- lingsproces en het oplossen van emotionele verstrikkingen