Verzoeningsopstelling

Het is in de geest van het familieopstellen, om dat wat gescheiden is weer te verbinden, om in plaats van de begrenzing, een ordening van liefde te faciliteren, die recht doet aan iedereen. Bert Hellinger.

Onze oer, oer, oer voorouders Kaïn en Abel, “losten” hun problemen op door de doodslag van Abel door Kaïn. Als we in de wereld kijken, dan zien we dat dit patroon zich steeds en steeds weer herhaald. Het verhaal van Kaïn en Abel maakt duidelijk tegen welke achtergrond verzoening zich afspeelt.

De verhalen, of anders uitgedrukt, de collectieve velden van man en vrouw, van volkeren en naties, culturen en religies, zijn geladen met onopgeloste conflicten, met onpeilbare dieptes en geweld. Deze hebben zich diep in het onbewustzijn genesteld en werken hier door, in afwachting van verlossing. Veel mensen zitten in deze patronen gebonden, sterker nog, ze worden door deze patronen geleefd. En datgene wat als potentieel, als mogelijke rijkdom in iedereen verscholen ligt, zoals de afkomst uit een bepaalde cultuur, land, religie of geslacht, is juist vaak aanleiding tot openen van oude innerlijke wonden, geworteld in dit onopgeloste collectieve (nood)lot.

Het familieopstellen biedt als een van de weinige methodes de mogelijkheid om

Dat wat gebeurt is, in de essentie bloot te leggen en er met achting de passende plaats aan te geven
Dat wat gebeurt is als feit te erkennen en pijn en verdriet erover toe te laten zodat de liefde weer kan stromen

Dat wat gebeurt is als behorend bij het verleden te rekenen en het daar ook te laten
Te erkennen wat er gaat gebeuren als we dit niet doen en we ons er toch mee gaan bemoeien

Te leren onderscheiden, wat de oerkrachten zijn en hoe onze voorouders hierin verstrikt zijn geraakt, hoe de collectieve velden geladen zijn.

Verzoeningsopstellingen hebben zich ontwikkeld vanuit de veelzijdigheid van het familieopstellen en willen een nieuwe ordening vanuit liefde mogelijk maken. Ze zijn vooral geschikt voor de “grotere families” zoals volkeren, landen, rassen, religies of geslachten, eigenlijk de archetypische energieën en oerkrachten. Door mensen uit te nodigen met hetzelfde collectieve thema en de daaruit voortvloeiende samenstelling van de groep, maakt dat deze typische velden in deze opstellingen zeer duidelijk aanwezig zijn.