Gespreksgroepen

De gespreksgroepen zijn bedoeld voor mensen die met elkaar thema’s willen uitwerken die een rol spelen in hun leven en die behoefte hebben aan een luisterend oor.

We werken dan ook aan de hand van de eigen verhalen van de deelnemers. Het doel is een veilige ruimte te scheppen, waarin men zonder angst de (vaak) gevoelige onderwerpen kan bespreken.

Er zijn twee verschillende gespreksgroepen.

Een groep bestaat uit max. 6 deelnemers. In overleg met de deelnemers worden de bijeenkomsten, die iedere maand plaatsvinden, gepland