Empowerment

Het doel van deze gespreksgroep is om je in je kracht te plaatsen. Je leert om op een andere manier te kijken naar wat er om jou heen en met jou gebeurt.

Wat je buiten jou geprojecteerd ziet, heeft te maken met wat er in jou is. Zo binnen, zo buiten. Je wordt je ook bewust van het feit, dat gedachten krachten zijn. Wat je denkt en ook uitspreekt, heeft een bepaalde energie en deze energie, positief of negatief, zet je de wereld in. In wezen creëer je zo je eigen levensomstandigheden.

In de bijeenkomsten worden thema’s geïntroduceerd die vervolgens uitgewerkt worden. Het persoonlijke verhaal staat hierbij centraal.

Belangrijke thema’s zijn onder meer: projecties (zo binnen, zo buiten), gedachten zijn krachten, wie ben je werkelijk, ontwikkelen van onderscheidingsvermogen, zelfbeeld, bewust handelen, loslaten van angst etc.