Tag Archives: Dit ligt op mijn hart

Jeugdzorg

Onze Jeugd heeft toekomst, zeggen we. Maar wat als deze toekomst in hun eigen ogen veel zorg en kwelling bevat? Wat als ze hun hoop hebben laten varen?

Wat is onze visie op Jeugdzorg? Laten we het over aan de deskundigen of kunnen we verder kijken dan het geijkte stramien? De deskundigen hebben hun eigen regels, die ze toepassen in de behandeling van hun clienten. Psychologen en psychiaters hebben zoals te zien is in de nieuwsberichten, een lange wachttijd. Hier geldt dus: Geduld is een schone zaak.

Hoe lang nog laten we ons ringeloren door richtlijnen, die in heel veel gemeenten door het gemeentebestuur zijn opgesteld? Gaan we tot Sint Juttemis wachten of gaan we op zoek naar andere mogelijkheden?

De oplossing is zo simpel. Met behulp van Familieopstellingen kunnen we zien, welke blokkades er zijn om gezond en gelukkig door het Leven te stappen. Als dat helder is, kunnen we werken aan evenwicht in het familiesysteem, waardoor er heling kan ontstaan.

Gunthard Weber, een Duitse psychiater, die met opstellingen werkt, heeft eens gezegd, dat één opstelling een jaar psychiatrische behandeling kan overbruggen. De kosten die op deze manier bespaard worden, kunnen misschien leiden tot een vermindering van de ziektekosten verzekering.