Eer Uw Vader en Uw Moeder

Eer Uw Vader en Uw Moeder, een citaat uit de bijbel. Wie er niet schouderophalend aan voorbij gaat en bewust kijkt, merkt, dat er een wereld van emoties en gedragingen achter schuil gaat. Emoties en gedragingen, die ons vaak beletten om voluit in het Leven te staan.

Als familieopsteller heb ik heel wat ervaring opgedaan rond dit thema en die zou ik graag met u willen delen. Ik heb gemerkt, dat mensen, die in het reine zijn gekomen met hun ouders, een voller en rijker leven leiden. Ze hebben hun eisen over de hoeveelheid aandacht en liefde, die ze van hun ouders verwachten of verwacht hadden, losgelaten. Daarvoor in de plaats is Liefde gekomen.

Het grootste geschenk, dat ouders hun kinderen geven is het Leven. Aan dit Leven kunnen ze niets toevoegen of ervan achterhouden. Wat ze ons daarnaast nog geven is extra meegenomen. Onze aandacht is dikwijls zo gericht op wat we gemist hebben, dat we het positieve niet kunnen zien en dus ook niet kunnen ontvangen. Het Leven komt tot ons met een “prijskaartje”. Dit “prijskaartje” bevat alle liefdevolle, maar ook belastende familiepatronen, zoals onverwerkte zaken, eventuele schuld, ziekte.

Vaak hikken we tegen dit prijskaartje aan en vergeten gemakshalve, dat het onze eigen keuze was om bij deze ouders geboren te worden. We treffen hier immers de perfecte omstandigheden aan om datgene te leren, waar we voor gekomen zijn!Pas als we uit de grond van ons hart kunnen zeggen:

“Lieve vader, lieve moeder, dank voor het leven. Jullie zijn voor mij de perfecte ouders. Ik eer jullie als mijn ouders”, kunnen we echt voluit ons eigen leven leiden.En voelen we de liefde en kracht van al onze voorouders. Zo is het Leven namelijk naar ons toe gekomen. ….Via onze voorouders, via onze ouders, naar ons toe en stroomt het weer verder naar onze kinderen, kleinkinderen …

In opstellingen zien we, dat hoewel we ons op dit niveau verzetten tégen of ons groter maken dan onze ouders, we op zielsniveau een zodanige liefde voor hen koesteren, dat we wel alles voor hen willen dragen. Dit uit zich in overgenomen gevoelens, mislukkingen (in werk, relaties), ziektes. Zolang we onze ouders niet accepteren zoals ze zijn, kunnen wij onszelf niet accepteren. Wij zijn immers een perfecte combinatie van onze ouders. Dan zijn we constant met onszelf in gevecht. Dit kost energie. Energie, die we hard nodig hebben om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.

Het zou ons een heel stuk vooruitbrengen als we hieraan kunnen voldoen: “Eer Uw Vader en Uw Moeder”