Kryon Channel

Meer over het Lichaamsbewustzijn

(Uit een channel van Kryon van 31 augustus 2013)

Wat is Lichaamsbewustzijn? Waar is het? Dat is moeilijk uit te leggen. Wij hebben jullie ook al uitgelegd dat de ongrijpbare Akasha informatie ook niet in jullie hersens is opgeslagen. Je kunt je hersens niet vragen wie je was in een vorig leven. Dat geldt ook voor het Lichaamsbewustzijn. Het is niet opgeslagen in je hersens, maar in elke cel van je fysieke lichaam en in elke molecuul van je DNA.

Het ligt in dat wat ik je cellulaire geheugen (op zielsniveau) noem.

Het verschil tussen Lichaamsbewustzijn en de Akasha is dat het Lichaamsbewustzijn (in jullie lineaire denken uitgedrukt) bovenaan staat, en het geeft altijd signalen af. Als je weet hoe en waar je moet luisteren, kunnen jullie je er op afstemmen. Kinesiologie of spiertesten is een manier, een zeer basale manier. Enkelen onder jullie weten dat Lichaamsbewustzijn reageert op acupunctuur. Wist je dat? Je hersens niet!

De Merkaba – Het Kwantumveld van het Lichaamsbewustzijn

Het lichaamsbewustzijn is bewust van alles op cellulair niveau en zendt voortdurend signalen uit. Dat doet het zo goed dat het doordringt in tot wat jullie de Merkaba of het Lichtlichaam noemen. Welnu, de Merkaba is een kwantumveld om je fysieke lichaam dat heel sterk pulseert op esoterische informatie, inclusief lichamelijke gezondheid. Er zijn mensen die in staat zijn dit veld te zien en te lezen…

Iemand met intuïtieve medische wijsheid ( dus niet aangeleerde kennis) kan met variërend succes de signalen van je lichaamsbewustzijn lezen. Deze persoon heeft geen kinesiologie nodig om te weten wat er in je cellen gaande is. Dat zien of voelen ze in het kwantumveld om je fysieke lichaam. Goed, misschien had je het idee dat een intuïtieve healer naar je hart of je lever kijkt en die analyseert. Dat is lineair denken en dat is niet wat het is. Jullie overtuigingen maken overuren.

De intuïtieve healer leest de kwantumenergie in het veld dat je lichaamsbewustzijn uitzendt over je gezondheid, over wat er in je chemie gebeurt, en over wat er zich kan ontwikkelen van binnen. Dat is iets totaal anders, nietwaar? Dat doet het lichaamsbewustzijn en dat is de enige taak die het heeft.

De Akasha afstruinen

De Akasha afstruinen is de rol van het lichaamsbewustzijn. Ik heb jullie al eerder verteld wat ik nu ga zeggen. Maar ik wil er verder over uitweiden in dit bericht. Je lichaamsbewustzijn is ook de regelaar van wat jij persoonlijk nodig hebt.

Laat me dit uitleggen. Ga even met mij mee terug. We hebben in het verleden gesproken over het afstruinen (Kryon zegt ‘mining’ delven of mijnwerken) van de Akasha.

Laat ons dan nu die deur even open zetten. Is het mogelijk, geliefden, dat jullie een enorm warenhuis binnengaan met de eigenschappen uit je vorige levens en daar iets uithalen wat je nu nodig hebt? Ja! Dat noemen wij het afstruinen van de Akasha, en het is het hoofdmenu uit de Kryon lessen.

Het is echter nogal lastig te omschrijven hoe dat door het menselijk individu wordt bereikt, omdat het een persoonlijk intuïtief proces is. Hoe dan ook, het is een vaak voorkomende misvatting dat we permissie aan het lichaamsbewustzijn moeten vragen. Besef gewoon dat het lichaamsbewustzijn weet wat je nodig hebt. Het is veeleer de regelaar, de filter, die jou toestemming geeft over wat je uit jouw Akasha kan pakken en gebruiken.

Het zal nee zeggen tegen frivoliteiten en ja tegen dingen die ervoor zorgen dat jij jezelf geneest, langer leeft en de capaciteit van je DNA verhoogt. Het is een knappe lichaamsregelaar. Het maakt lichaamsbewustzijn niets uit hoe je eruit ziet.

Het geeft om jouw gezondheid. Als je naar je Akasha gaat om er iets uit te halen wat nodig is om te overleven, is het daar ook. Als je een mooiere huid wil, geeft het niet thuis. Begrijp je wat ik bedoel? Het is de regisseur bij het afstruinen van de Akasha. Overigens staat de Akasha nu te trappelen om hiervoor gebruikt te worden. (Kryon knipoogt)

Jullie hebben verdiend wat je ervaren hebt, en het is ogenblikkelijk beschikbaar. Het ligt in een kwantum soep vol levensinformatie die instant te benutten is. Als je nu een ziekte in je lichaam hebt, en je wilt wellicht de Akasha afstruinen om een healing te vinden, dan kan dat.

Zoals met alle niet lineaire zaken, vereist het een nieuw, volwassen bewustzijn en oefening.

Maar het lichaam is bereid om voor je de cellulaire structuur uit een vorig leven dat geen ziekte kende, te pakken.

De blauwdruk hiervoor rust binnen in je, aangezien je het hebt verdiend en ervaren. Het lichaamsbewustzijn is verantwoordelijk voor spontane vergiffenis/Kwijtschelding.

De wetenschap heeft geen idee hoe een Mens dit doet. Het lichaamsbewustzijn helpt je de dingen in je welverdiende Akasha te pakken te krijgen en ze in jouw cellulaire structuur te plaatsen.

Het lichaamsbewustzijn is zo wijs. Kunnen jullie je voorstellen dat een ziekte zo volkomen wordt genezen dat er geen spoor van over is? Het gebeurt voortdurend. Kunnen jullie je voorstellen dat je in staat bent van de ene dag op de andere je afhankelijkheid van chemische middelen los te laten? Dat is exact hetzelfde principe.

Heb je wel eens meegemaakt dat als iemand iets zei, je helemaal onder kippenvel zat? Hoe komt dat? Je zou kunnen zeggen dat je dan bevestiging krijgt. Ja, en waar komt dat vandaan? Van je lichaamsbewustzijn! Het lichaamsbewustzijn heeft het vermogen jou de waarheid te laten voelen. Dat kunnen de hersens niet. Bovendien zullen je hersens je vaak in de weg staan. In je hersens zitten de overtuigingen.

Het brein bevat de perceptie van wie je bent aan de hand van ervaringen en geheugen. Het is jullie 3D overlevingsinstrument. Maar het brein kan je de waarheid niet geven. Het kan je alleen geven, wat het als waarheid beschouwt op basis van logica; de ontwikkelde, berekende, synaptische redenering die gebaseerd is op een oude ervaring. Het brein kan je zeggen de kachel niet aan te raken vanwege de ervaring van een eerdere gebeurtenis. Maar het kan je geen kippenvel ter bevestiging geven van informatie waarover het niet beschikt.

Het intellect wil je doen geloven dat het verstand/brein superieur is. Maar het brein is slechts een deel van je lichaam en niet eens een intuïtief deel. Het lichaamsbewustzijn kent de waarheid. Het lichaamsbewustzijn is verbonden met de kwantumdelen van je DNA, en kent daarom je spiritualiteit en de waarheid van God binnenin.

De volgende stap.

Een van de eigenschappen van het toekomstige Menselijk Wezen is het bouwen van een brug tussen het menselijk dagbewustzijn en het lichaamsbewustzijn. Dit moet een brug zijn van nieuwe instrumenten, opdat je geen spiertesten meer nodig hebt. Eigenlijk kunnen jullie hiermee je eigen intuïtieve healer worden. Is dat niet prachtig?

Dus, als een virus of een bacterie je lichaam binnendringt, iets waar je hersens je niet voor kunnen waarschuwen, zal je het toch weten! Deze brug zal het begin zijn van de voltooiing van de evolutie van het Menselijk Wezen, en het is een logische stap naar een langer leven. Ik weet dat het steekhoudend is voor jullie. Jullie zouden in staat moeten zijn dit aan te voelen als het gebeurt in plaats van weer naar een arts te hollen.

Naar een arts gaan om iets te testen is niet verkeerd, maar dat zou je moeten bevestigen wat je al weet en niet het ontdekken ervan.

Het tweede brein.

Het lichaamsbewustzijn doet zoveel voor jullie! Enkelen onder jullie beginnen het grotere plaatje te zien van waar ik heen wil met dit betoog. Hier is een concept dat we nog niet eerder ter sprake hebben gebracht. We zullen het een naam geven, maar begrijp die naam alsjeblieft niet verkeerd.

Jullie hebben maar één woord voor jullie intelligente controle centrum, en dat is brein. Goed, we geven jullie een concept dat het lichaamsbewustzijn het tweede brein is. Het functioneert voor geen meter als je eerste brein, maar het is wijs en het is intelligent en het weet wat je nodig hebt. Soms kan het zelfs een functie, die je logische brein normaliter vervult vervangen.

Laat me je een voorbeeld geven. Hier is een puzzel, een raadsel van genezing/magie. Als je bij een ongeluk je ruggengraat breekt, word je geheel gevoelloos van je middel tot aan je tenen. Dat komt omdat de signalen van je brein naar je benen niet meer ontvangen worden. De weg voor die signalen is geblokkeerd. Je blijft de rest van je leven in een rolstoel en je bent misschien van anderen afhankelijk om gevoed te worden.

Maar de magie is dat er dingen zijn in je die evengoed blijven functioneren. Een ervan is je hart. Een ander is je spijsvertering. Veel van die zaken blijven werken, ook al is je verteld dat de signalen van je brein, het centrale zenuwstelsel, het orgaan dat alle signalen stuurt om dingen te laten werken, geblokkeerd zijn. Het kanaal waarlangs de signalen binnen de ruggengraat worden verzonden is gebroken. Maar, wat houdt al die organen onder de nek dan aan de gang?

Je hart is afhankelijk van de signalen van je brein om te blijven kloppen. Het heeft de elektrische pulsen nodig die uit specifieke delen van je brein gestuurd worden om een synchroon ritme te creëren dat je hart doet kloppen. Toch is het brein niet verbonden en het hart behoudt het ritme. Hoe is het mogelijk?

Ik zeg je dit. Het lichaamsbewustzijn neemt het over en continueert de signalen. Het is er altijd, want de Merkaba is alom aanwezig, en niet gecentreerd in één locatie zoals je brein dat is. De organen zullen blijven functioneren, maar het kanaal naar de spieren is gebroken. Zelfs voortplanting is nog mogelijk Het hart blijft kloppen en de spijsvertering blijft werken, zonder verbinding met het brein.

Het lichaamsbewustzijn is wijs (smart). Het is een tweede brein. De medische wetenschap staat hier voor een raadsel, en ik gaf jullie net het antwoord. Dus het lichaamsbewustzijn is de intelligentie in je lichaam dat wijzer is over cellulaire dingen dan je brein. Nu wil ik dit allemaal afronden. Wat zou je met al deze informatie kunnen doen?

Ik wil dat jullie in contact komen met je lichaamsbewustzijn. Het is je hart connectie. Het Hoger Zelf, het lichaamsbewustzijn en het Menselijk dagbewustzijn zijn drie Menselijke energieën die versmolten moeten worden. Wanneer het DNA op een hoger efficiëntie niveau gaat werken, moeten er bruggen gebouwd worden tussen dagbewustzijn, Hoger Zelf en lichaamsbewustzijn.

Je zult ze beginnen te voelen, waar te nemen wanneer je waarheid begint te herkennen en te voelen. Wanneer je onderscheidingsvermogen hebt en dingen begint waar te nemen zoals ze waarlijk zijn, stop je met zoeken naar antwoorden. Jullie zijn veel onafhankelijker, en je antwoorden zijn vaak hetzelfde als de mensen met hetzelfde onderscheidingsvermogen . Het komt allemaal van binnenuit in plaats van een externe bron.

Veel mensen zullen je zeggen dat dit complete nonsens is. Ze vertellen je over God en vragen je hen te geloven. Ze zeggen je dat je schuldig bent geboren, of dat er genootschappen zijn die controle over je proberen te krijgen of dat er een complot tegen je wordt gesmeed.

Die mensen scheppen angst, en het resultaat is menselijke angst, verwarring, afscheiding en zelfs oorlog.

Het slimme lichaamsbewustzijn.

Hoe zou het zijn als je de waarheid kon begrijpen van het Lichaamsbewustzijn binnenin? Je zou begrijpen dat je een aspect bent van God op Aarde, en je kan dan onderscheiden wat er wel of niet om je heen plaatsvindt. Het Menselijke Wezen wordt wijzer als de twee breinen samen komen, waardoor je in staat bent je eigen gezondheidssituatie te zien. Je zult dingen aanpakken voordat ze uit de hand lopen, en je zult in staat zijn de waarheid van God te zien in het prachtige systeem van je eigen Akasha.

Geliefden, er komt een dag waarop je geen vragen buiten jezelf zult stellen behalve dan als je iemand de weg vraagt. Op een dag zal je, als het om esoterische zaken gaat, niet meer in het duister tasten of het idee hebben dat er nog puzzelstukjes missen. Wanneer het lichaamsbewustzijn in je dagbewustzijn aanwezig is, beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen.Jullie zullen veel wijzer worden over wie je werkelijk bent en een van de dingen die je begint te weten is dat je niet van hier bent. Je zult dat voelen! Jullie komen van de Grote Centrale Zon. Jullie komen van waar ik ben, en jullie zullen weten dat je eeuwig bent! Je zult weten dat je meer dan één leven hebt ervaren, en je zult het weten zoals je lichaamsbewustzijn het weet en dat het niet iets is dat je bedacht hebt met die computer in je hoofd.

Het is de hartsconnectie. Lichaamsbewustzijn schept emoties. Geliefden, ik zeg jullie dat het lichaamsbewustzijn jullie helpt verliefd te worden. Het lichaamsbewustzijn geeft je energieën die je niet kunt verklaren. Het lichaamsbewustzijn maakt dat je op wolken loopt, want niemand kan het gevoel van verliefd zijn verklaren, maar het lichaamsbewustzijn weet er alles van.

Het lichaamsbewustzijn kan elke cel in je fysieke lichaam veranderen, en het zal je persoonlijk waarlijke informatie en hulp verschaffen. Dat zal meer onderscheidingsvermogen creëren en een wijs mens. Het lichaamsbewustzijn is met niets te vergelijken. Zien jullie nu in hoe het lichaamsbewustzijn de mensheid dient en integer is met je Hoger Zelf en alles over God weet?Dit is ons verhaal voor vandaag. Een verhaal over iets binnen in jullie dat verbazingwekkend is en bereid is voor je te werken. Misschien had je er nog nooit van gehoord. Misschien wist je niet hoe het functioneerde en hoe belangrijk het was. Nu weet je er iets van. En het mooie ervan is, is dat het niet iets buiten je is. Jullie zijn het, jullie zijn de brug van het dagbewustzijn naar het Hoger Zelf.

En zo is het. Kryon.

Vertaald in Licht & Liefde,

ArjunA